نوار خطر برق گرفتگی

نوار خطر برق گرفتگی

نوار خطر جهت هدایت ترافیک ، متمایز نمودن مناطق خاص و یا ممانعت از ورود افراد متفرقه به ناحیه های خطرناک به کار می رود.
نوارهای خطر برای ایمن سازی محیط کارگاهی می باشد که کارگران و پرسنل با ایمنی بیشتر به فعالیت و تردد بپردازند. توجه به نوارهای خطر در کاهش میزان حوادث بسیار مؤثر می باشد.
این نوار خطر جهت بستن محیط هایی که احتمال برق گرفتگی وجود دارد کاربرد دارد.

جهت خرید انواع نوار خطر به ویژه نوار خطر برق گرفتگی همراه با کیفیت بالا و قیمت ارزان میتوانید با ماتماس حاصل فرمایید با ما همراه شوید