نوار هشدار

نوار هشدار

یکی دیگر از محصولات تولیدی این مجموعه نوار خطر یا نوار هشدار دهنده میباشد نوار هشدار دهنده انواع مختلفی دارند اما همگی بیانگر یک هدف جلوگیری از خطر و حوادث هستند . در اداره جات و کارخانه های بسیاری از نوار خطر استفاده میکنند.

انواع نوار خطر:
۱. نوار خطر زرد
۲. نوار خطر آب و فاضلاب
۳. نوار خطر برق گرفتگی
۴. نوار خطر سفارشی
۵. نوار خطر آتش نشانی
۶. نوار خطر مخابرات و……..

جهت خرید انواع محصولات نایلونی میتوانید با ما تماس فرمایید با ما همراه شوید